Oferta

Oferujemy naszym klientom szerokie spektrum usług związanych z dziedziną elektroniki. Nasze działania skierowane są do zakładów przemysłowych, średnich i małych firm potrzebujących pomocy w zakresie napraw, modyfikacji i projektowania nowej elektroniki. Pomagamy rozwiązywać problemy technologiczne posługując się nowoczesną elektroniką i wiedzą techniczną.

W czym możemy ci pomóc ...

  • Serwis elektroniki - kompleksowe wsparcie zakładów produkcyjnych w zakresie utrzymania ruchu. Szybkie naprawy bieżące zwiększające sprawność i niezawodność parku maszynowego co ma bezpośredni wpływ na ciągłość i bezpieczeństwo produkcji. Pomagamy w rozwiązywaniu powracających problemów technicznych poprzez naprawy bieżące elektroniki pracującej w zakładzie klienta oraz tworzenie rozwiązań dedykowanych.

  • Oprogramowanie wbudowane - modyfikacje oprogramowania wbudowanego przeprowadzamy na działającym lub częściowo działającym oprogramowaniu wybierając metodę działania najbardziej odpowiednią do problemu z jakim boryka się klient. Oprogramowanie wbudowane tworzone przez nas od podstaw zawiera pełną dokumentację zewnętrzną oraz czytelny opis kodu źródłowego.

  • Projektowanie elektroniki - projektujemy elektronikę zarówno analogową jak i cyfrową zachowując standardy światowe i obowiązujące wytyczne IPC. Kładziemy szczególny nacisk na niezawodność i elastyczność budowanych przez nas platform. Nasze działania skupione są na branży elektroniki przemysłowej, ponieważ projektowana elektronika musi być niezawodna ze względu na pracę w trudnych warunkach przemysłowych.

  • Prototypowanie 3D - kompleksowe podejście do projektów, które realizujemy dla naszych klientów pociągają za sobą również dostarczenie modelu projektowanego urządzenia. Dotknięcie, przetestowanie, rzeczywiste odczucie dostarczy więcej informacji niż oglądanie modelu na monitorze. Dlatego oferujemy naszym klientom prototypownie 3D, które realizujemy korzystając z technologii wydruków 3D.